Reytec Innovation Projects - gesorteerd op datum: juli 2014

De glazen gevels worden vervangen door sandwichgevels met kozijnen en overheaddeuren. De bedrijfsruimte wordt uitgebreid om plaats te bieden aan een ketelhuis en waterruimte.

Alle gevels zijn dichtgezet, de kozijnen zijn gemonteerd en ook de overheaddeuren zijn gemonteerd. Alles loopt goed op schema. Nieuwe foto’s zijn toegevoegd.