Update project Qatar September 2014

Update project Qatar September 2014

Het project in Qatar is in volle gang. Op dit moment wordt er aangevangen met de montage van de glazen decks en glazen railingen. Deze constructies zijn zeer goed bruikbaar bij de renovatie van bedrijfsruimten, kantoorgebouwen en tuincentra. De werkomstandigheden zijn goed. De temperatuur is iets aan de hoge kant, maar dankzij goede kleding en veel drinken is het goed uit te houden.