In Zutphen hebben we een Kas gebouwd waarin les lokalen , kantoren en een mooie leef ruimte gecreeerd zijn.

Om de kas zullen woningen geplaatst worden waarin jongeren kunnen wonien en werken in de kas.

Het dak bestaat uit sandwich knikdek en de gevels zijn beglaasd met veiligheidsglas.