Bij Yarden Crematorium Haarlem is het gehele
gebouw compleet gerenoveerd. Wij hebben
daar alle glazen gevels en daken vervangen en
voorzien van een eigentijds systeem. Ook de
detail aansluitingen zijn aangepast zodat het
gebouw er weer jaren tegen aan kan.